Convert Centimeters to Feet (cm to ft)

Convert cm to ft quick and easy, online

Format

Accuracy

Công thức quy đổi  Centimet  (cm) sang Feet (ft)
 

1 Centimét = 0.032808398950131 Feet:
1 cm = 0.032808398950131 ft
1 ft = 30.48 cm

 

Hướng dẫn sử dụng công cụ

 

Bước 1: Nhập thông tin dữ liệu chuyển đổi
 

Cách 1: Trên trang Home: 
- Nhập Giá trị cần chuyển đổi. VD: 100  
- Chọn đơn vị chuyển đổi nguồn:  Centimet
- Chọn đơn vị chuyển đổi đích: Feet
Hệ thống tự đổi chuyển đổi tới trang chuyển đổi để hiển thị kết quả.

 

Cách 2: Trên Trang Home:

- Trên Header chọn Chuyển đổi, chọn danh mục Độ dài.
- Tại trang Danh mục, chọn đơn vị Centimet.
- Tại màn chi tiết Centimet, tại mục Chuyển đổi từ chọn Centimet và tại mục Chuyến đổi thành: chọn Feet.
Hoặc chọn Chuyển Đổi Centimet Sang Feet ở cuối bài viết Chi tiết về Centimet.

- Nhập giá trị (mm)
Hệ thống hiển thị kết quả chuyển đổi Centimet Sang Feet

 

Bước 2: Chỉnh sửa hiển thị kết quả Chuyển đổi

Bạn có thể chọn hiển thị kết quả theo 2 cách:
- Số thập phân: Có thể chọn hiển thị số lượng các chữ số như 1 chữ số, 2 chữ số
- Phân số.

Centimeters to Feet table

Format

Accuracy

Centimeters Feet
See smaller values
0 cm -0.032808399 ft
1 cm 0.0000000 ft
2 cm 0.032808399 ft
3 cm 0.065616798 ft
4 cm 0.098425197 ft
5 cm 0.13123360 ft
6 cm 0.16404199 ft
7 cm 0.19685039 ft
8 cm 0.22965879 ft
9 cm 0.26246719 ft
10 cm 0.29527559 ft
11 cm 0.32808399 ft
12 cm 0.36089239 ft
13 cm 0.39370079 ft
14 cm 0.42650919 ft
15 cm 0.45931759 ft
16 cm 0.49212598 ft
17 cm 0.52493438 ft
18 cm 0.55774278 ft
19 cm 0.59055118 ft
See greater values