Convert Centimeters to Inches (cm to in)

Convert cm to in quick and easy, online

Format

Accuracy

Công thức quy đổi  Centimet  (cm) sang Inch (In)
 
1cm = 0,39370 inch
1 Xentimét = 0,393 700 787 401 57 Inch

 
 

Hướng dẫn sử dụng công cụ

 

Bước 1: Nhập thông tin dữ liệu chuyển đổi
 

Cách 1: Trên trang Home: 
- Nhập Giá trị cần chuyển đổi. VD: 100  
- Chọn đơn vị chuyển đổi nguồn:  Centimet
- Chọn đơn vị chuyển đổi đích: Inch
Hệ thống tự đổi chuyển đổi tới trang chuyển đổi để hiển thị kết quả.

 

Cách 2: Trên Trang Home:
- Trên Header chọn Chuyển đổi, chọn danh mục Độ dài.
- Tại trang Danh mục, chọn đơn vị Centimet.
- Tại màn chi tiết Centimet, tại mục Chuyển đổi từ chọn Centimet trong mục và tại mục Chuyến đổi thành: chọn Inch.
Hoặc chọn Chuyển Đổi Centimet Sang Inch ở cuối bài viết Chi tiết về Centimet.
- Nhập giá trị (cm)

Hệ thống hiển thị kết quả chuyển đổi Centimet Sang Inch.

 

Bước 2: Chỉnh sửa hiển thị kết quả Chuyển đổi

Bạn có thể chọn hiển thị kết quả theo 2 cách:
- Số thập phân: Có thể chọn hiển thị số lượng các chữ số như 1 chữ số, 2 chữ số
- Phân số.

Centimeters to Inches table

Format

Accuracy

Centimeters Inches
See smaller values
0 cm -0.39370079 in
1 cm 0.0000000 in
2 cm 0.39370079 in
3 cm 0.78740158 in
4 cm 1.1811024 in
5 cm 1.5748032 in
6 cm 1.9685040 in
7 cm 2.3622047 in
8 cm 2.7559055 in
9 cm 3.1496063 in
10 cm 3.5433071 in
11 cm 3.9370079 in
12 cm 4.3307087 in
13 cm 4.7244095 in
14 cm 5.1181103 in
15 cm 5.5118111 in
16 cm 5.9055118 in
17 cm 6.2992126 in
18 cm 6.6929134 in
19 cm 7.0866142 in
See greater values