Convert Meters to Yards (m to yd)

Convert m to yd quick and easy, online

Format

Accuracy

Công thức quy đổi Mét (m) sang Yards (yd)

 

1 Mét bằng 1.0936132983377 Thước Anh
1 m = 1.0936132983377 yd
1 yd = 0.9144 m

 

Hướng dẫn sử dụng công cụ

 

Bước 1: Nhập thông tin dữ liệu chuyển đổi

- Cách 1: Trên trang Home
+ Nhập Giá trị cần chuyển đổi. VD: 100  
+ Chọn Đơn vị chuyển đổi nguồn:  Mét.
+ Chọn Đơn vị chuyển đổi đích: Yard.

Hệ thống tự đổi chuyển đổi tới trang chuyển đổi để hiển thị kết quả.

- Cách 2: Trên Trang Home

+ Trên Header chọn Chuyển đổi, chọn danh mục Độ dài.
+ Tại trang Danh mục, chọn đơn vị Mét.
+ Tại màn chi tiết Mét, chọn Mét trong mục Chuyển đổi từ và chọn Yard trong mục Chuyến đổi thành.

Hoặc chọn Chuyển Đổi Mét Sang Yard ở cuối bài viết Chi tiết về Mét.

+ Nhập giá trị (m). Hệ thống hiển thị kết quả chuyển đổi Mét sang Yard.

 

Bước 2: Chỉnh sửa hiển thị kết quả Chuyển đổi

Bạn có thể chọn hiển thị kết quả theo 2 cách:
- Số thập phân: Có thể chọn hiển thị số lượng các chữ số như 1 chữ số, 2 chữ số
- Phân số

Meters to Yards table

Format

Accuracy

Meters Yards
See smaller values
0 m -1.0936133 yd
1 m 0.0000000 yd
2 m 1.0936133 yd
3 m 2.1872266 yd
4 m 3.2808399 yd
5 m 4.3744532 yd
6 m 5.4680665 yd
7 m 6.5616798 yd
8 m 7.6552931 yd
9 m 8.7489064 yd
10 m 9.8425197 yd
11 m 10.936133 yd
12 m 12.029746 yd
13 m 13.123360 yd
14 m 14.216973 yd
15 m 15.310586 yd
16 m 16.404199 yd
17 m 17.497813 yd
18 m 18.591426 yd
19 m 19.685039 yd
See greater values